Marque Garaux -23-30.08.2024 – Tradycyjna Ashtanga JOGA

 

Start:  23 sierpnia, 2024 7:00

Zakończenie:  30 sierpnia, 2024 9:00

 

ul. Trzebnicka 12/1 , 50-231 Wrocław 

 

weekend 1000 , cały tydzięń 1600 , early birds 900 i 1500

Dołącz do wydarzenia!

MARQUE GARAUX

Marque Garaux uczeń Sharata Jois’a z Mysore w Indiach, przyjeżdża do Wrocławia, by dzielić się wiedzą i doświadczeniem oraz inspirować polskich joginów.

Marque Garaux, weteran amerykańskiej piechoty morskiej, długoletni wspinacz i entuzjasta outdooru, odkrył Ashtanga jogę szukając różnych sposobów na złagodzenie bólu w dole pleców. Po zauważeniu niemal natychmiastowej ulgi w bólu i zmianie na poziomie fizycznym Marque powoli zaczął dostrzegać inne pozytywne zmiany, które również zachodziły w jego życiu. Ponieważ w okolicy nie było nauczycieli asztangi, nie miał innego wyjścia jak tylko rozpocząć praktykę własną. Razem z żoną wstawali wcześnie rano i codziennie przed pracą oddawali się praktyce jogi. W tym czasie aby pogłębić swoje zrozumienie tego pięknego systemu Marque ukończył 200-godzinne szkolenie dla nauczycieli oraz kilka intensywnych warsztatów i kursów Ashtangi z wybitnymi nauczycielami tej właśnie metody.

Jesienią 2014 roku Marque postanowił pójść w ślady nauczycieli, których najbardziej szanował i aplikował o studia w K. Pattabhi Jois Ashtanga Yoga Institute (KPJAYI) w Mysore. Został przyjęty i pierwsze dwa miesiące 2015 roku spędził w Mysore w Indiach, ucząc się pod okiem R. Sharatha Joisa. Od tej pierwszej podróży Marque praktykował z Sharathem podczas wielu warsztatach w Stanach Zjednoczonych, a także kilkakrotnie wracał do Indii by uczyć się zarówno pod okiem Sharatha jak i Saraswathi.

W 12 grudnia 2017 roku podczas porannej praktyki, otrzymał szanowaną na całym świecie autoryzacje do nauczania pierwszej i drugiej serii w tradycjii ashtanga jogi.

Na co dzień jest właścicielem Great Lakes Ashtanga Yoga, która znajduje się na ośmiu akrach zalesionych w Genewie-Ohio, gdzie oferuje uczniom pełny program Mysore, prywatne lekcje i warsztaty.

PLAN WARSZTATÓW:

Piątek 23.08.2024

 • 7:00-9:00 Praktyka Mysore,
 • 17:00- 19:00 – Zanurzenie w ashtandze – Korekty.

Sobota 24.08.2024

 • 8:00-10:00 – Mysore- Tradycyjna Praktyka Ashtanga Jogi,
 • 11:30 -13:30 -Unieś się ! anatomia, ćwiczenia, pytania i odpowiedzi

Niedziela 25.08.2024

 • 8:00-10:30–Pierwsza Seria Prowadzona w tradycyjnym rozliczeniu w sanskrycie,
 • 10:30–12:30 – Gracja, siła a vinyasy w ashtanga jodze, pytania i odpowiedzi.

Poniedziałek – Piątek 26.08- 30.08.2024

 • 7:00 -9:00 Mysore- Tradycyjna Praktyka Ashtanga Jogi,

Hands on Assists – Korekty

Na tym warsztacie poznasz trzy rodzaje asyst i omówisz „kiedy, dlaczego i jak” każdy typ można wdrożyć na zajęciach w stylu Mysore. Ponieważ struktura zajęć Mysore pozwala uczniowi na aktywny udział w asyście, ta relacja zostanie również omówiona, gdy podczas warsztatu zaczniecie pomagać sobie nawzajem. Nawet jeśli nie jesteś nauczycielem jogi, zyskasz nowe spojrzenie na intencję asysty i wyczucie pozycji, które będzie lepiej informować o twoich ruchach, nawet gdy nie ma dostępnego nauczyciela.

Unieś się ! anatomia, ćwiczenia, pytania i odpowiedzi

Kluczem do poznania siły bez wysiłku jest zrozumienie podstawowych zasad grawitacji i równowagi.

Całe życie wspinaczkowe nauczyło Marque’a, że ​​na nasze ciała fizyczne zawsze działa grawitacja. To się nigdy nie zmieni,

Aby to zrozumieć i stworzyć iluzję nieważkości, lekkości musimy pracować mądrzej.

Podczas tych 2-godzinnych warsztatów Marque wyjaśni, jak angażować określone grupy mięśni, które są kluczem do zbudowania solidnego fundamentu w praktyce, na którym możemy zachować równowagę.

Poznamy wiele ćwiczeń, obejmujących codzienne czynności Marque’a. będzie też przestrzeń na pytań i odpowiedzi.

Gracja, siła a vinyasy w ashtanga jodze 1 i 2, pytania i odpowiedzi.

Ten warsztat pokaże Ci prawdziwą siłę i wdzięk, jakie mogą płynąć z vinyasy.

Vinyasa czyli ruch połączony z oddechem, używany do przejścia pomiędzy asanami.

Na warsztacie omówimy znaczenie vinyasy, przepracujemy trudne przejścia w powitaniu słońca, omówimy w jaki sposób mogą one poprowadzić cię do trudnych przejść pomiędzy pozycjami w dalszych częściach sekwncji AY .

Zapraszamy do obejrzenia foto relacji z ostatniego warsztatu z Marque,

INWESTYCJA :

 • Weekend– 1000 zl  (piątek- niedziela), 900 – (sobota – niedziela )
 • Cały tydzięń – 1 600 zl  ( piątek – niedziela ) early birds 1 500 ( do 30.06.2024 )

Potwierdzeniem jest wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości 300 zl po uprzednim zgłoszeniu mailowym.

Kontakt :
Ewa Wudzińska
[email protected]
tel 792-25-33-44

ENGLISH

ASHTANGA YOGA WORKSHOP Marque Garaux

MARQUE GARAUX ;

Marque Garaux, a US Marine Veteran, long time rock climber and overall outdoor enthusiast, discovered Ashtanga Yoga while seeking different ways to alleviate his lower back pain. After noticing an almost immediate physical change, Marque then slowly began to see other positive changes happening in his life as well. With no Ashtanga teachers in the area, he found himself with no choice but to get up early and practice with his wife before work everyday. During this time Marque also attended a 200 hour teacher training and several Ashtanga workshops and intensives to deepen his understanding of this beautiful system. 

    In the fall of 2014 Marque decided to follow in the footsteps of the teachers that he most respected and applied for study at the K. Pattabhi Jois Ashtanga Yoga Institute (KPJAYI). Marque was accepted and spent the first 2 months of 2015 in Mysore, India learning under the guidance of R. Sharath Jois. Since that first trip, Marque has practiced with Sharath during multiple US tours and has also returned to India several times and has practiced under both Sharath and Saraswathi. Marque received the blessing as an Authorized Level 2 teacher from Sharath on December 12th, 2017 during his morning practice.

    Marque is the owner of Great Lakes Ashtanga Yoga which is located on eight wooded acres in Geneva, Ohio. He offers a full Mysore program, private lessons and workshops.

Workshop Schedule:

Friday 23.08.2024

 • 7:00-9:00 Mysore Program,
 • 17:00 -19:00 – Ashtanga Yoga Immersion Hands on Assists, Question and Answer.

Saturday 24.08.2024

 • 8:00-10:00 Mysore Program
 • 11:30-13:30 – Ashtanga Yoga Immersion –  Lift Up: Anatomy, Drills, Q & A The Strength and Grace of Vinyasa ,

Sunday 25.08.2024

 • 8:00-10:00 Traditional Sanskrit Counted Led Class,
 • 10:30 – 12:30 The Strength and Grace of Vinyasa , Question and Answer.

Hands on Assists

In this workshop you will learn three types of assists and discuss the “when, why and how” each type can be implemented in a Mysore style class.  Since the structure of a Mysore class allows the student to actively take part in an assist, this relationship will also be explored as you begin to assist one another during this workshop. Even if you are not a yoga teacher, you will gain a new perspective on the intention of the assist and the feel of the posture which will better inform your movements even when there is not a teacher available. 

Lift Up: Anatomy, Drills, Q & A 

The key to effortless looking strength is to understand the foundational rules of gravity and balance. A lifetime of climbing has taught Marque that gravity is always at work on our physical bodies. It never rests. In order to create the illusion of weightlessness, we must work harder and smarter. During this 2 hour workshop Marque will explain how to target specific muscle groups that are key to building a solid foundation that we can balance on. We will practice many drills including Marque’s daily essentials then followed by a Question and Answer period.  

The Strength and Grace of Vinyasa

This workshop will show you the real strength and grace that can come from vinyasa.The vinyasas are simply movements that are linked with breaths and are used as the transitions between the asanas or postures. We will discuss the importance of vinyasa and work through the difficult transitions in the sun salutations and how they can  lead you to a strong seated series. In part 1 of this series we will be covering the vinyasas from the standing series.

The Strength and Grace of Vinyasa- Part 2:

This 2 part series will show you the real strength and grace that can come from vinyasa.The vinyasas are simply movements that are linked with breaths and are used as the transitions between the asanas or postures. In part 2 of this series we will be covering the vinyasa sequences of the seated series. It is in these specific transitions where ashtanga gets its reputation of creating powerful practitioners. Practitioners are not required to attend part 1 as a prerequisite although it would be advised for those new to ashtanga.    

Price :

 • Weekend – 1000 zl ( saturday – sunday)
 • Full workshop –1 600 zl ( friday- sunday ) 1 500 early birds ( to 30.06.2024 )

For more information contact:


Ewa Wudzińska
email: [email protected]
Tel: 792 25-33-44

Scroll to Top