Typ karnetu: 1 wejście 4 wejścia 6 wejść 8 wejść Open
Cena karnetu: 35 zł 110 zł 140 zł 160 zł 180 zł
Ilość zajęć: 1 4 6 8 bez ogr.
Data ważności: 1 miesiąc 1 miesiąc 1 miesiąc 1 miesiąc 1 miesiąc

Honorujemy:

  • Ważność karnetu wynosi 30 dni od daty zakupienia i nie ulega przedłużeniu ze względu na wypadki losowe (np. choroba).
  • Nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystany karnet.
  • W przypadku niewykorzystania wszystkich opłaconych zajęć w karnecie miesięcznym, można je dodać do kolejnego karnetu, jeśli karnet na kolejny miesiąc zostanie wykupiony do 7 dni od chwili upływu daty ważności poprzedniego karnetu i po wykorzystaniu wszystkich wykupionych w jego ramach wejść, mieszcząc się w terminie ważności.

Dostępne są też karnety tygodniowe

  • 1 tydzień – 110 zł / zajęcia 6 dni w tygodniu
  • 2 tygodnie – 160 zł / zajęcia 6 dni w tygodniu
  • 3 tygodnie – 160 zł bez ograniczeń
  • 4 tygodnie – 180 zł bez ograniczeń

W przypadku niewykorzystania wszystkich opłaconych zajęć w karnecie tygodniowym, nie ma możliwości przedłużenia karnetu.