Karnet
1 wejście
 

45 zł

Ważny 1 miesiąc

Dopłata 7 zł
za wejście na kartę MultiSport

Karnet
4 wejścia 

130

Ważny 1 miesiąc

Dopłata 28 zł
za 4 wejścia na kartę MultiSport

Karnet
6 wejść

160

Ważny 1 miesiąc

Dopłata 42 zł 

za 6 wejść na kartę MultiSport

Karnet
8 wejść

180

Ważny 1 miesiąc

Dopłata 56 zł
za 8 wejść na kartę MultiSport

Karnet
Open

220

Ważny 1 miesiąc

Dopłata 7 zł
za każde wejście na kartę MultiSport


Honorujemy

Do karty MULTISPORT obowiązuje dopłata w wysokości 7 zł za każdorazowe wejście. Dla komfortu Użytkowników możliwe jest uiszczanie dopłaty ryczałtowo raz w miesiącu:
4 wejścia – 28zł
6 wejść – 42zł
8 i więcej wejść – 56zł

Kartę Multisport honorujemy na naszych regularnych zajęciach. Karta Multisport NIE obejmuje:

zamkniętych kursów, warsztatów i wyjazdów z jogą.

Wejście na kartę Multisport możliwe jest jedynie za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.
W przypadku, gdy Użytkownik karty Multisport nie posiada ze sobą karty, nie może skorzystać z usług na koszt Benefit Systems. Nie jest również możliwe zarejestrowanie takiej wizyty w innym terminie.

  • Karnety ważne są do ostatniego dnia każdego miesiąca, dlatego przemyśl jak często możesz uczestniczyć w zajęciach i najlepiej kup karnet na początku miesiąca. Karnet nie  ulega przedłużeniu ze względu na wypadki losowe (np. choroba).
  • Nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystany karnet.
  • W przypadku niewykorzystania wszystkich opłaconych zajęć w karnecie miesięcznym, można je dodać do kolejnego karnetu, jeśli karnet na kolejny miesiąc zostanie wykupiony do 7 dni od chwili upływu daty ważności poprzedniego karnetu i po wykorzystaniu wszystkich wykupionych w jego ramach wejść, mieszcząc się w terminie ważności.

Dostępne są też karnety tygodniowe

  • 1 tydzień – 130 zł / zajęcia 6 dni w tygodniu
  • 2 tygodnie – 190 zł / zajęcia 6 dni w tygodniu
  • 3 tygodnie – 190 zł bez ograniczeń
  • 4 tygodnie – 220 zł bez ograniczeń

W przypadku niewykorzystania wszystkich opłaconych zajęć w karnecie tygodniowym, nie ma możliwości przedłużenia karnetu.