Cennik

1 wejście

Karnet

PLN 60
 • Dopłata 10 zł za wejście na kartę MultiSport
 • Ważny 1 miesiąc

4 wejścia

Karnet

PLN 160
 • Dopłata 40 zł za 4 wejścia na kartę MultiSport
 • Ważny 1 miesiąc

6 wejść

Karnet

PLN 200
 • Dopłata 60 zł za 6 wejść na kartę MultiSport
 • Ważny 1 miesiąc

8 wejść

Karnet

PLN 220
 • Dopłata 80 zł za 8 wejść na kartę MultiSport
 • Ważny 1 miesiąc

10 wejść

Karnet

PLN 250
 • Dopłata 80 zł za 10 wejść na kartę MultiSport
 • Ważny 1 miesiąc

Open

Karnet

PLN 310
 • Dopłata 10 zł za każde wejście na kartę MultiSport
 • Ważny 1 miesiąc

Honorujemy

Do karty MultiSport obowiązuje dopłata w wysokości 10 zł za każdorazowe wejście. Dla komfortu Użytkowników możliwe jest uiszczanie dopłaty ryczałtowo raz w miesiącu:

4 wejścia – 40 zł
6 wejść – 60 zł
8 i więcej wejść – 80 zł

Kartę MultiSport honorujemy na naszych regularnych zajęciach. Karta Multisport NIE obejmuje:

zamkniętych kursów, warsztatów i wyjazdów z jogą.

Wejście na kartę MultiSport możliwe jest jedynie za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.
W przypadku, gdy Użytkownik karty Multisport nie posiada ze sobą karty, nie może skorzystać z usług na koszt Benefit Systems. Nie jest również możliwe zarejestrowanie takiej wizyty w innym terminie.

 • Karnety ważne są do ostatniego dnia każdego miesiąca, dlatego przemyśl jak często możesz uczestniczyć w zajęciach i najlepiej kup karnet na początku miesiąca. Karnet nie  ulega przedłużeniu ze względu na wypadki losowe (np. choroba).
 • Nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystany karnet.
 • W przypadku niewykorzystania wszystkich opłaconych zajęć w karnecie miesięcznym, można je dodać do kolejnego karnetu, jeśli karnet na kolejny miesiąc zostanie wykupiony do 7 dni od chwili upływu daty ważności poprzedniego karnetu i po wykorzystaniu wszystkich wykupionych w jego ramach wejść, mieszcząc się w terminie ważności.

Dostępne są też karnety tygodniowe

 • 1 tydzień – 140 zł / zajęcia 6 dni w tygodniu
 • 2 tygodnie – 190 zł / zajęcia 6 dni w tygodniu
 • 3 tygodnie – 190 zł bez ograniczeń
 • 4 tygodnie – 230 zł bez ograniczeń

W przypadku niewykorzystania wszystkich opłaconych zajęć w karnecie tygodniowym, nie ma możliwości przedłużenia karnetu.

Scroll to Top