Typ karnetu: 1 wejście 4 wejścia 6 wejść 8 wejść Open
Cena karnetu: 40 zł 120 zł 150 zł 170 zł 200 zł
Ilość zajęć: 1 4 6 8 bez ogr.
Data ważności: 1 miesiąc 1 miesiąc 1 miesiąc 1 miesiąc 1 miesiąc

Honorujemy:

 

Do karty MULTISPORT obowiązuje dopłata w wysokości 5zł za każdorazowe wejście. Dla komfortu Użytkowników możliwe jest uiszczanie dopłaty ryczałtowo raz w miesiącu:
4 wejścia – 20zł
6 wejść – 30zł
8 i więcej wejść – 40zł

Kartę Multisport honorujemy na naszych regularnych zajęciach. Karta Multisport NIE obejmuje:

zamkniętych kursów, warsztatów i wyjazdów z jogą.

Wejście na kartę Multisport możliwe jest jedynie za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.
W przypadku, gdy Użytkownik karty Multisport nie posiada ze sobą karty, nie może skorzystać z usług na koszt Benefit Systems. Nie jest również możliwe zarejestrowanie takiej wizyty w innym terminie.

  • Ważność karnetu wynosi 30 dni od daty zakupienia i nie ulega przedłużeniu ze względu na wypadki losowe (np. choroba).
  • Nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystany karnet.
  • W przypadku niewykorzystania wszystkich opłaconych zajęć w karnecie miesięcznym, można je dodać do kolejnego karnetu, jeśli karnet na kolejny miesiąc zostanie wykupiony do 7 dni od chwili upływu daty ważności poprzedniego karnetu i po wykorzystaniu wszystkich wykupionych w jego ramach wejść, mieszcząc się w terminie ważności.

Dostępne są też karnety tygodniowe

  • 1 tydzień – 120 zł / zajęcia 6 dni w tygodniu
  • 2 tygodnie – 170 zł / zajęcia 6 dni w tygodniu
  • 3 tygodnie – 170 zł bez ograniczeń
  • 4 tygodnie – 200 zł bez ograniczeń

W przypadku niewykorzystania wszystkich opłaconych zajęć w karnecie tygodniowym, nie ma możliwości przedłużenia karnetu.