Wskazówki dla uczestników
zajęć

 • Weź ze sobą komfortowy strój do ćwiczeń. Praktykujemy boso. Jeśli masz własną matę, zabierz ją ze sobą. Możesz też wypożyczyć matę u nas.
 • Bądź punktualny! Przyjdź na zajęcia najpóźniej 5-10 minut przed zajęciami, aby spokojnie się do nich przygotować. Podczas zajęć obowiązuje cisza. Pomaga to w skupieniu i koncentracji na własnej praktyce i umożliwia wyciszenie się innym.
 • Prosimy o wyłączenie lub wyciszanie telefonów komórkowych przed zajęciami.
 • Nie poprawiamy innych uczestników zajęć bez polecenia nauczyciela.
 • Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie mogą brać udziału w zajęciach.
 • Nie powinno się spożywać żadnych posiłków przynajmniej na dwie, trzy godziny przed zajęciami. Najlepiej ćwiczy się z pustym żołądkiem. Podczas praktyki nie należy pić, płyny można uzupełnić przed zajęciami lub po nich.
 • Lepiej wziąć ciepły prysznic przed zajęciami niż po, ponieważ rozgrzewa on i rozluźnia mięśnie, przez co łatwiej się ćwiczy. Jeśli musisz wziąć prysznic po zajęciach to odczekaj minimum 30 minut. Pot, który organizm wydziela podczas jogi może mieć dobroczynne działanie dla skóry.
 • Om oraz inwokację ashtanga jogi śpiewamy wspólnie na głos tylko na samym początku bloku zajęć (zajęcia Mysore). Osoby dołączające później mogą zaśpiewać lub powiedzieć sobie po cichu, jeśli mają oczywiście na to ochotę. ☺ Tak samo po zakończeniu praktyki możesz powiedzieć lub zaśpiewać Mangala Mantrę.
 • W chwili zakończenia zajęć, jeśli jeszcze ćwiczysz, przejdź do podstawowej sekwencji końcowej i do relaksu. Jeśli przychodzisz na ostatnią chwilę bądź świadom, że możesz nie zdążyć zrobić całej praktyki, dostosuj więc czas przyjścia do swoich potrzeb.
 • Nie należy wykonywać asan po kilkugodzinnym pobycie w upalnym słońcu oraz bezpośrednio po saunie. Przed zajęciami zalecane jest skorzystanie z toalety.
 • Uważnie obserwuj własne ciało, aby uniknąć kontuzji – w zajęciach uczestniczymy na własną odpowiedzialność, dlatego najlepiej poinformować nauczyciela o wszelkich kontuzjach, urazach i poważniejszych dolegliwościach zdrowotnych.
 • Jeśli z różnych przyczyn nie chcesz być manualnie korygowany poinformuj o tym nauczyciela na początku zajęć, ( korekta jest elementem nauki na zajęciach Mysore ).
 • Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
Scroll to Top